Print

PRODUKCJE CENTRUM NOWEGO CYRKU

 

CENTRUM NOWEGO CYRKU zajmuje się również produkcją spektakli artystycznych współczesnego cyrku, teatru ruchu, teatru muzycznego i plastycznego oraz tańca i performansu. Zapraszamy do współpracy artystów pragnących korzystać z możliwości rezydencjalnych i produkcyjnych. Rezydencje i produkcje mają mieć niekomercyjny charakter. 

Produkcje w CBK FAMA: MIASTO, KTÓREGO NIE BYŁO i PITAGORAS 3D oraz Zbyszek na planecie Psie Pole