STOWARZYSZENIE KEJOS THE-AT-ER

W roku 2004 grupa zapaleńców i pasjonatów (lista) założyła Stowarzyszenie Kejos The-at-er we Wrocławiu a w roku 2005 zorganizowała pierwszy w kraju festiwal nowego cyrku i teatru pod dumną nazwą Środkowoeuropejskie Spotkania Teatralno Cyrkowe. Festiwal miał pięć corocznych edycji we Wrocławiu i Srebrnej Górze. Grupa ta oprócz działalności promującej cyrk jako formę sztuki, styl życia i aktywność w ruchu i edukacji uprawiała czynnie żonglerkę, akrobatykę, pantomimę i inne rodzaje sztuki i sztuczek. Wspólnie tworzyli przedstawienia i kabarety cyrkowo – teatralne (MDM, Odlot, OdNowa…). Większość założycieli Stowarzyszenia rozpierzchła się po świecie lub skupiła na własnej działalności artystycznej i animacyjnej. Obecnie Stowarzyszenie tworzy grupa animatorów i artystów z różnych dziedzin sztuk, wspomagająca inicjatywy dookołacyrkowe: animacyjne, edukacyjne i artystyczne w Polsce i zagranicą. Arta.Ku jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Kejos The-at-er.

http://www.stowarzyszenie.kejos.org