Idea

Nowy cyrk jako forma sztuki rozwija się bardzo szybko na całym świecie. Jest dziedziną otwartą na autorskie podejście do sztuki a przez to bardzo interesująca dla samouków i eksperymentatorów, do których wspólnie z innymi pasjonatami i pionierami Nowego Cyrku w Polsce się zaliczam. Sztuka cyrkowa np. we Francji zyskuje status równy sztukom teatralnym. W teatrach instytucjonalnych przedstawienia Nowego Cyrku są już nieodłączną częścią programu. W naszej części Europy Nowy Cyrk zdobywa coraz większą rzeszę fanów. Jednak przez wielu cyrk w ogóle nie jest uważany za dziedzinę sztuki. Działalność Kejos ma przyczynić się do zmiany tego stanowiska, doprowadzić do równouprawnienia sztuk i przybliżyć publiczności zjawisko Nowego Cyrku.

Kejos jest centralą wspomagania inicjatyw artystycznych, zajmuje się produkcją spektakli i realizacją projektów promujących nowoczesną sztukę cyrkową w Polsce. Kolektyw Kejos (jako grupa) współpracuje i zaprasza do projektów niezależnych artystów tworzących sztuki z pogranicza cyrku, teatru ruchu, multimediów, sztuki w przestrzeni publicznej i innych nowoczesnych, otwartych form komunikacji z widzem jak również animatorów, menadżerów i producentów. Ten długoterminowy ma stworzyć w Polsce podwaliny profesjonalnego rynku i sieci nowoczesnej sztuki cyrkowej  oraz  zająć się edukacją publiczności.