o nas

Teatr pod nazwą Kolektyw KEJOS działa niezależnie w ramach Stowarzyszenia KEJ-OS-THE-AT-ER, które od 2004 r pracuje na rzecz popularyzacji idei Nowego Cyrku jako formy sztuki.

Kolektyw KEJOS to przede wszystkim grupa artystów, która w swej pracy skupia się nad wykorzystaniem technik cyrkowych jako środka wyrazu równorzędnego z innymi formami performatywnymi takimi jak teatr, taniec, muzyka czy multimedia. Spektakle grupy łączą w sobie różnorodne dziedziny sztuki uporządkowane, podobnie jak w teatrze, według pewnego scenariusza, tematu i historii. W odróżnieniu od tradycyjnego cyrku, pokazy kolektywu stanowią nie tylko serię sztuczek lecz spójną artystyczną wypowiedź.

  • KEJOS zajmuje się działalnością:
  • – artystyczną: produkcja spektakli, współorganizowanie festiwali i innych wydarzeń kulturalnych;
  • – edukacyjną: praca z dziećmi i młodzieżą i dorosłymi – warsztaty artystyczne: „cyrk dla aktorów, teatr dla cyrkowców”;
  • – naukową: organizacja konferencji o cyrku jako formie sztuki oraz dokumentacja osiągnięć współczesnego cyrku w Polsce.

Członkowie Kejos aktywnie uczestniczą we współtworzeniu festiwalu Carnaval Sztukmistrzów, OFCA, Cyrkopole i innych wydarzeń w Polsce i zagranicą. Od 2016 roku KEJOS wraz z Centrum Biblioteczno Kulturalnym FAMA we Wrocławiu współtworzy Centrum Nowego Cyrku – miejsce popularyzacji idei, rozwoju i praktykowania Nowego Cyrku.

Inicjatorka Kejos, prezes Stowarzyszenia KE-JOS-THE-AT-ER: Marta Kuczyńska (Arta.Ku) performerka, aktorka, żonglerka, klaunka, reżyserka, producentka i kuratorka artystyczna. Ukończyła PWST (JAMU – Divadelni Fakulta) na wydziale Aktorstwo komediowe – Klaunada, Teatr Ruchu i Film w Brnie (Czechy) oraz Akademię Praktyk Teatralnych Gardzienice i Krakowską Szkołę Scenariuszową. Od 25 lat występuje i uczestniczy w projektach artystycznych w kraju i zagranicą. Specjalizuje się w tworzeniu i reżyserowaniu grupowych spektakli z dziedziny nowego cyrku i teatru ruchu oraz w pracy z przedmiotami na scenie. Współzałożycielka i Prezes Stowarzyszenia Kejos The-at-er i współtwórca pierwszych w Polsce festiwali teatralno-cyrkowych: Środkowo Europejskie Spotkania Teatralno – Cyrkowe we Wrocławiu oraz kurator artystyczny Carnavalu Sztukmistrzów w Lublinie.

Wice-prezes Stowarzyszenia KE-JOS-THE-AT-ER: Jacek Timingeriu – aktor, muzyk, instruktor i reżyser. Absolwent Etnologii i Antropologii Kultury na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice”; student reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie Filii we Wrocławiu; stypendysta Ministra Edukacji Narodowej i laureat Ogólnopolskiego Konkursu Na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Od ponad 7 lat związany z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Od wielu lat jako performer, instruktor i twórca przedstawień zajmuje się nowym cyrkiem i teatrem ulicznym w ramach różnych grup, stowarzyszeń, festiwali. Współtwórca i członek rodzinnego zespołu muzycznego „Kapela Timingeriu”.