Maciej Dziaczko

Doktorant interdyscyplinarnych studiów Humanistka bez granic na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Ślaskiego, specjalność kulturoznawstwo. Pisze o teatrze offowym. Z zawodu nauczyciel, instruktor teatralny, arte-terapeuta ale ukończył również Akademię Praktyk Teatralnych w Gardzienicach oraz Reżyserię Teatru Dzieci i Młodzieży na PWST im. L. Solskiego w Krakowie – Filia we Wrocławiu (obecnie AST). Pracuje jako nauczyciel teatru w Pałacu Młodzieży w Katowicach, jest założycielem i prowadzi Koło Naukowe Młodych Aktorów przy Szkole Aktorskiej Teatru Śląskiego oraz klasy o profilu teatralnym w III Liceum Ogólnokształcącym w Chorzowie. Wywodzi się z teatru niezależnego: w przeszłości przez dziesięć lat był członkiem zespołu Teatru Cogitatur i Formacji Suka Off oraz Teatru Makoma. Obecnie prowadzi Teatr Gliwicka 9a i Fundację #wszystkierodzajeteatru oraz na stałe współpracuje jako aktor, reżyser i reżyser światła z: Teatrem A Part,Teatrem Porywacze Ciał; FURU Kolektyw, Teatrem RAWA, Zespołem SUTARI, oraz Teatrem Nowego Cyrku Kolektyw Kejos., Zajmuje się fotografią teatralną ale również dramaturgią  (Szkoła Pisania Sztuk Teatrlanych prowadzona przez Artura Pałygę). Jest stypendystą MarszałkaWojewództwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz laureatem Małego Lauru Konrada. Jest współzałożycielem Śląskiego Laboratorium Pedagogiki Teatru.  W przeszłości z Orkiestra Dętą Huty Batory zagrał przeszło pięćset pogrzebów a  z teatrem zwiedził prawie siedemdziesiąt krajów.