Archiwum

„Już starożytni Grecy i Rzymianie cenili sobie wielce cyrkowe igraszki” – Witold Filler

Archiwum  odwołuje  się  do  bogatej  cyrkowej  tradycji  a  przede  wszystkim  do  fenomenu  Nowego  Cyrku, gromadzi  wszelkie prace,  publikacje, zdjęcia, obrazy, filmy poświęcone tej tematyce w celu:  ­ zachowania pamięci o wydarzeniach, ludziach i ich osiągnięciach (perspektywa  historyczna, antropologiczna),  ­ poddaniu analizie teoretycznej poszczególnych elementów cyrkowego inwentarza  (perspektywa performatywna i społeczno­kulturalna), przyjrzeniu  się  jak  artyści  innych  gałęzi  sztuki  i  naukowcy  wykorzystują  i  współtworzą dorobek cyrkowy (filmografia, sztuki wizualne, teorie naukowe).  Chcemy  aby  nasze  archiwum  było  przyczynkiem  do  rozwoju  nauki  o  sztuce  cyrkowej w Polsce oraz stanowiło rozległą bazę informacji i inspiracji. Zapraszamy  do  współpracy  wszystkich  dla  których  cyrk  stanowi  inspiracje  zarówno  na  płaszczyźnie  artystycznej  jak  i  naukowej.  Czekamy  na  artykuły,  felietony,  prace  naukowe, opracowania, albumy, cykle fotograficzne, filmografie.

Redaktor naczelny archiwum: Sabina Drąg 

PRACE NAUKOWE

 • Grabowski Paweł, Żonglerka jako forma aktywności rekreacyjnej, praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesława Siwińskiego,Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Turystyki i Rekreacji, Katedra Pedagogiki Czasu Wolnego, Poznań 2007 dostęp na: http://kuglarstwo.pl/forum/pafiledb/uploads/zonglerka_jako_forma_aktywnosci_rekreacyjnej.pdf
 • Kwiatkowska Agnieszka , Sztuka Cyrkowa sztuka ludzkich możliwości, praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab Iwony Kabzińskiej,Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych, Katedra Etnologii, Toruń 2005 dostęp na: http://kuglarstwo.pl/forum/pafiledb/uploads/MGR_SztukaCyrkowwa_sztuka_ludzkich_mozliwosci.pdf
 • Kruk Ewa, Arkadiusz Kłos, Magia areny. Synergia tradycji i nowoczesności w zarządzaniu organizacją na rynku doznań, praca magisterska pod kierunkiem prof dr hab Moniki Kostery Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Warszawa 2010.
 • Drąg Sabina, Między krytyką a uprzedmiotowieniem. Klaun na arenie kultury popularnej, praca magisterska pod kierunkiem dr Piotra Mareckiego, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Kraków 2013.
 • Marta Kuczyńska, Możliwości dramaturgii przedstawienia nowego cyrku, na podstawie analizy 3 spektakli: „La Veillée des Abysses“ (James Thiérrée), „Secret“ (Cirque ICI, Johann Le Guillerm) i „Le Grand C“ (Compagnie XY), praca licencjacka pod kierunkiem prof. PhDr. Václava Cejpeka, Janáčkova Akademie Múzických Umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér klaunské scénické a filmové tvorby, Brno 2014

do góry

PUBLIKACJE

 • Manc Edward, Din-Don, Wspomnienia klowna, Czytelnik, 1961.
 • Słowiński Mirosław, Błazen. Dzieje postaci i motywu, Prolog, Warszawa 1993.
 • Filler Witold, Cyrk czyli emocje pradziadków, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1963.
 • Danowicz Bogdan, Był cyrk olimpijski…, Iskry, Warszawa 1984.
 • Sznajderman Monika, Błazen. Maski i metafory, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000.
 • Paul Radin, Trickster. Studium mitologii Indian połnocnoamerykańskich, przeł. Anna Topczewska, Warszawa 2010.
 • Cotes Peter, Croft-Cooke Rupert, Świat cyrku, przetł. [z ang.] Zygmunt Dzięciołowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.
 • Rubinowicz Elżbieta, Bawimy się i uczymy – Cyrk, Nasza Księgarnia, Warszawa 1953.
 • Wilska Małgorzata, Błazen na dworze Jagiellonów, Wydaw. Neriton: Instytut Historii PAN, Warszawa 1998.
 • Płaszczewska Olga, Błazen i błazeństwo w dramacie romantycznym, Studium komparatystyczne, Universitas, Kraków 2002.
 • Karnawał: studia historyczno-antropologiczne, oprac. Wojciech Dudzik, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 • Zdrojewski Marek, Iluzjonista Miodo (ze wspomnień i przypomnień), Wydaw. Drukarnia Bestprint, Lublin 2011.
 • Zdrojewski Marek –Aremi (pseud.), Być iluzjonistą, Norbertinum, Lublin 1992.
 • Urban Mirosław, Pasja żonglowania, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROS, Lublin 2012.
 • Idziak Piotr, Żonglowanie, Koszalińska Biblioteka Publiczna, Koszalin 2003.
 • Trickster strategies in the artists’ and curatorial practice, pod red. Anna Markowska, Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warszawa – Toruń 2013, dostęp na: http://historiasztuki.uni.wroc.pl/sklad/cw/doc/Cezary_Was_Tricker.pdf
 • Wieczorkiewicz Anna, Monstruarium, Słowo/Obraz terytoria, 2013.

do góry

ARTYKUŁY

 • Brzozowska-Brywczyńska Maja, Ciała osobliwe w przestrzeni freak/talk show, Przegląd socjologii jakościowej, dostęp na: http://przegladsocjologiijakosciowej.org/Volume19/PSJ_8_2_Brzozowska-Brywczynska.pdf
 • Gawryluk Janusz, Baza cyrków wymarłych, 2005 nr 47.
 • Wiktor Maciej, Clowni na srebrnym ekranie, Kuglart nr 1 2007, dostęp na: http://kuglarstwo.pl/forum/pafiledb/uploads/clowni_na_srebrnym_ekranie.pdf
 • Brzozowska Blanka, Klaun rzecznikiem korporacji , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, dostęp na: http://www.wuj.pl/UserFiles/File/Przeglad%20Kulturoznawczy_2_2011/Przeglad%20kulturoznawczy_2_5.pdf
 • Smoleń Małgorzata, Cyrk ze złamanym sercem czyli dokumentalny zapis entropicznego rozkładu, dostęp na: http://www.wuj.pl/UserFiles/File/Przeglad%20Kulturoznawczy_2_2011/Przeglad%20kulturoznawczy_2_6.pdf
 • Bisko Agata, Klaunada – Sztuka czy sztuczki? Przegląd Kulturoznawczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, dostęp na: http://www.wuj.pl/UserFiles/File/Przeglad%20Kulturoznawczy_2_2011/Przeglad%20kulturoznawczy_2_2.pdf
 • Wieczorkiewicz Anna, Osobny świat osobliwości. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, 2006, s. 3–30.
 • Wieczorkiewicz Anna Powrót Człowieka-Słonia. O problemach z doświadczaniem obcości [w:]Ryszard Nycz, Anna Zeidler-Janiszewska, red.,Nowoczesność jako doświadczenie,Wydawnictwo Universitas, Kraków 2006 s. 135–164.
 • Charewicz-Jakubowska Karolina, Odejście pierrotów,Siegfried Kracauer i moc przypadku, WUJ, dostęp na: http://www.wuj.pl/UserFiles/File/Przeglad%20Kulturoznawczy_2_2011/Przeglad%20kulturoznawczy_2_3.pdf
 • Adamczewski Jacek, Ach ten cyrk i jego sztuczki , Kuglart nr 2 2007 http://kuglarstwo.pl/forum/pafiledb/uploads/ach_ten_cyrk_i_jego_sztuczki.pdf
 • Krajewski Andrzej, Krótka historia błazów polskich, Newsweek, dostęp na: http://spoleczenstwo.newsweek.pl/krotka-historia-blaznow-polskich,77828,1,1.htm, data weryfikacji URL 27.05.2013.
 • Reiter Paulina, Najbrzydsza kobieta świata, Wysokie Obcasy, dostęp na: http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53581,5688921,Najbrzydsza_kobieta_swiata.html
 • Płodzień Barbara Maria, Ale Cyrk, dostęp na: http://images.nexto.pl/upload/wysiwyg/magazines/2010/raabe/public/raabe-polonistyka-201005_demo.pdf
 • Grzybowski Przemysław Paweł, Doktor klaun. Terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa, Impuls, Kraków 2012, dostęp na: http://impulsoficyna.com.pl/pliki/repozytorium/Grzybowski_Doktor_Klaun.pdf
 • Czar cyrku, dostęp na: http://kuglarstwo.pl/forum/pafiledb/uploads/Czar%20cyrku%20art_ipwu.pdf
 • Engelking Wojciech, Trykot/Poprzedni kochankowie, dostęp na: http://tekstualia.pl/index.php?DZIAL=teksty&ID=540
 • Maćkowiak Małgorzata, Cyrkowe osobliwości, dostęp na: http://wiadomosci.onet.pl/cyrkowe-osobliwosci/v98wx
 • Marczak Mariola, Cyrk I kino – sztuka na krawędzi. Szkic tendencyjny, „Studia Filmoznawcze” 2006, nr 27.
 • Urban Mirosław, Nowe wymiary żonglowania, Magazyn Alternatywnej Sztuki Cyrkowej Kuglart nr 1 2007.
 • Markiewicz Piotr, Urban Mirosław, Żonglowanie sprzyja mózgowi, Charaktery nr 5, 2005.
 • Koźlenko, Dariusz 2010 Ciężka harówa, ale cyrk! Artykuł o środowisku cyrkowym, dostęp na: http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/spoleczenstwo/ciezka-harowa–alecyrk!,56450,1 (15 kwietnia 2010.)
 • Koźlenko, Dariusz 2009 Umierający cyrk, dostęp na: http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/spoleczenstwo/umierajacy-cyrk,48861,1 (10 stycznia 2009)
 • Podgórska Joanna, Słonie łzy, Polityka nr 34 2003.
 • Kondrasiuk Grzegorz, Rozmowa z Rafałem Sadownikiem o powrocie do gier tradycyjnych, Europejskiej Konwencji Żonglerskiej w Lublinie i Nowym Cyrku, Kultura Enter 2010, dostęp na: http://kulturaenter.pl/ludycznosc-copredzej-odgrzebac-z-pylu-zapomnienia-rozmowa-z-rafalem-sadownikiem-o-powrocie-do-gier-tradycyjnych-europejskiej-konwencji-zonglerskiej-w-lublinie-i-nowym-cyrku/2010/04/
 • Piwońska Katarzyna, Cyrk wczoraj, dziś…Jutro? Rozmowa z Januszem Sejbukiem, Kultura Enter nr 47/48 2012, dostęp na: http://kulturaenter.pl/cyrk-wczoraj-dzis-jutro/2012/09/
 • Dembek Ewa, Jak uczestnictwo w zajęciach cyrkowych wpływa na członków Dziecięcej Grupy Cyrkowej Heca, Kultura Enter nr 47/48 2012, dostęp na: http://kulturaenter.pl/jak-uczestnictwo-w-zajeciach-cyrkowych-wplywa-na-czlonkow-dzieciecej-grupy-cyrkowej-heca/2012/09/
 • Skrzypek Marcin, Cyrk ratuję kulturę, Kultura Enter nr 47/48 2012, dostęp na: http://kulturaenter.pl/cyrk-ratuje-kulture/2012/09/
 • Ciechańska Magdalena, Pedagogika cyrku w socjoterapii. O grupie cyrkowej Circus. Rozmowa z Anną Adamczyk, Kultura Enter nr 47/48 2012, dostęp na: http://kulturaenter.pl/pedagogika-cyrku-w-socjoterapii-o-grupie-cyrkowej-circus/2012/09/
 • Ciechańska Magdalena, O budzeniu się fascynacji. Pedagogika cyrku w Polsce. Rozmowa z Marią Nowicką, Kultura Enter nr 47/48 2012, dostęp na: http://kulturaenter.pl/o-budzeniu-sie-fascynacji-pedagogika-cyrku-w-polsce/2012/09/
 • Kondrasiuk Grzegorz, Zaginanie czasoprzestrzeni – rozmowa z Danielem Chlibiukiem, Wojciechem Sieńko i Markiem Żmudą – kuglarzami, Kultura Enter nr 47/48 2012, dostęp na: http://kulturaenter.pl/zaginanie-czasoprzestrzeni-rozmowa-z-danielem-chlibiukiem-wojciechem-sienko-i-markiem-zmuda/2012/09/
 • Kondrasiuk Grzegorz, Kalinowska Monika, Rewolucja Kuglarska. Rozmowa z Basem i Julianem Waglewskim, twórcami portalu kuglarstwo.pl, Kultura Enter nr 47/48 2012, dostęp na: http://kulturaenter.pl/kuglarska-rewolucja-rozmowa-z-basem-i-julianem-waglewskim-tworcami-portalu-kuglarstwo-pl/2012/09/
 • Kondrasiuk Grzegorz, From jugglers to Lublin. Rozmowa z Joanną Reczek i Jakubem Szwedem z Fundacji Sztukmistrze, Kultura Enter 47/48 2012, dostęp na: http://kulturaenter.pl/from-jugglers-to-lublin-rozmowa-z-joanna-reczek-i-jakubem-szwedem-z-fundacji-sztukmistrze/2012/09/
 • Kondrasiuk Grzegorz, Rafał Sadownik, Zimbardo i clowni. Rozmowa z Murmuyo y Metrayeta, chilijskim duetem artystów ulicy, Kultura Enter nr 47/48 2012, dostęp na: http://kulturaenter.pl/zimbardo-i-clowni-rozmowa-z-murmuyo-y-metrayeta-chilijskim-duetem-artystow-ulicy/2012/11/
 • Kondrasiuk Grzegorz, Will Agata, From jugglers to Poland. Rozmowa z Ali Close, przewodniczącą The EuropeanJuggling Associacion, Kultura Enter nr 47/48 2012, dostęp na: http://kulturaenter.pl/from-jugglers-to-poland-rozmowa-z-ali-close-przewodniczaca-the-european-juggling-association/2012/09/
 • Kondrasiuk Grzegorz, Nowy Cyrk a sprawa polska. Rozmowa z Martą Kuczyńską ze Stowarzyszenia Kejos THE-AT-ER, Kultura Enter nr 49, dostęp na: http://kulturaenter.pl/czy-cyrk-moze-ocalic-swiat-rozmowa-z-marta-kuczynska-ze-stowarzyszenia-kejos-the-at-er/2012/11/
 • Kalinowska Monika, Cyrk–opowieści, Kultura Enter nr 55, dostęp na: http://kulturaenter.pl/cyrk-opowiesci-2/2013/09/
 • Pręgowska Ewa, Cyrk-opowieści. Opowieść druga. Otwock, Zakopane – precz z nudą!, Kultura Enter nr 55, dostęp na: http://kulturaenter.pl/cyrk-opowiesci-3/2013/09/
 • Chmielowicz Grażyna, Cyrk-opowieści. Opowieść pierwsza. Dobrzeń Wielki – szczęśliwe przypadki, Kultura Enter nr 55, dostęp na: http://kulturaenter.pl/cyrk-opowiesci/2013/09/
 • Cierniak Jagoda, Tańczący słoń i rozrywka kosztem cierpienia. Katarzyna Biernacka mówi o prawie zwierząt i weganizmie, Magazyn PROwincja nr 1-4 2012, dostęp na: http://issuu.com/jowitalis/docs/prowincja_isuu
 • Jadah Magdalena, Kobieta z brodą czyli cyrk na codzień, Magazyn PROwincja nr 1-4 2012, dostęp na: http://issuu.com/jowitalis/docs/prowincja_isuu
 • Bińczycki Jan, Freak out prze freak show, Magazyn PROwincja nr 1-4 2012, dostęp na: http://issuu.com/jowitalis/docs/prowincja_isuu
 • Drąg Sabina, Od myśli do przekazu – czyli o sztuce klaunady współcześnie. Rozmowa z Mikołajem Wiepriewem, reżyserem i aktorem Teatru Nikoli, Magazyn PROwincja nr 1-4 2012, dostęp na: http://issuu.com/jowitalis/docs/prowincja_isuu

do góry

LITERATURA

 • MacLean Alistair, Cyrk, tł. Blanka Kluczborska, Julita Wroniak, Tomasz Mirkowicz, Wyd. Da Capo 1994
 • Bass Edward, Cyrk Humberto, tł. Zdzisław Hierowski, Książka i wiedza, Warszawa, 1950.
 • Afanasjew Jerzy, Sezon kolorowych chmur: Bim-Bom…, Co-to…, Cyrk…, Wyd. Morskie, Grdańsk, 1968
 • Charłamów Justyna, Cyrk, Novae Res – Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia 2013.
 • Wasykowski Janusz, Królewski błazen: zabawa historyczno-literacka w 3 aktach, Instytut Lwowski, Warszawa 2001.
 • Zevaco Michel, Błazen królewski, Wydawnictwo Przygoda, Szczecin 1990.
 • Gordon Alan, Błazen wkracza na scenę, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008.
 • Hauptman Gerhart, Karnawał, Wyd. Europa, Wrocław 1993.
 • Karnawał dziadowski: pieśni wędrownych śpiewaków XIX-XX w., oprac. Stanisław Nyrkowski, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977.
 • Rushdie Salman, Śalimar klaun, tł. Jerzy Kozłowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006.

 

MAGAZYNY / CZASOPISMA

do góry

FILMOGRAFIA

 •     Cyrk odjeżdża (1987) reż. Krzysztof Wierzbiański, Polska
 •     Chad Hanna (1940) reż. Henry King, USA
 •     Największe widowisko świata (1952) reż. Cecil B. DeMille, USA
 •     Wielki cyrk (1954) reż. Joseph Pevney, USA
 •     Cyrk Wielki (1959) reż. Joseph M. Newman, USA
 •     Cyrk jedzie (1960) reż. Charles Barton, USA
 •     Opętanie (1954) reż. Jean Delannoy, Francja, Włochy
 •     Świat cyrku (1964) reż. Henry Hathaway, Hiszpania, USA
 •     Jumbo (1962) reż. Charles Walters, USA
 •     Cyrk (1936) reż. Grigori Aleksandrov, ZARR
 •     Pogromczyni tygrysów (1954) scenariusz: Yevgeni Pomeshchnikov, ZSRR
 •     Dom bez okien (1962) reż. Stanisław Jędryka, Polska
 •     Dziwolągi///Freaks (1932) reż. Tod Browning, USA
 •     Ten, którego biją po twarzy (1924) reż. Victor Sjöström, USA
 •     Sally z areny cyrkowej (1925) reż. D. W. Griffith, USA
 •     Variete (1925) reż. Ewald André Dupont, Niemcy
 •     The Devil’s Circus (1926) reż. Benjamin Christensen, USA
 •     Cyrk (1928) reż. Charles Chaplin, USA
 •     Circus Rookies (1928) reż. Edward Sedgwick, USA
 •     4 Devils (1928) reż. F. W. Murnau, USA
 •     Laugh Clown Laugh (1928) reż. Herbert Brenon
 •     Salto Mortale (1930) E.A Dupont, Niemcy
 •     Charlie Chan at the Circus (1936) Harry Lachman, USA
 •     Cyrk (1936) reż. Grigorij Aleksandrow, ZSRR
 •     Three Maxims/Show go on (1936) reż. Herbert Wilcox, Wlk. Brytania
 •     Under the big top (1938) reż. Karl Brown, USA
 •     At the Circus (1939) Bracia Marx, USA
 •     You Can’t Cheat an Honest Man (1939) reż. W. C. Fields, USA
 •     The Great Profile (1940) reż. Walter Lang, USA
 •     Road Show (1941) reż. Hal Roach, USA
 •     The Wagons Roll at Night (1941) reż. Ray Enright, USA
 •     Captive Wild Woman (1943) reż. Edward Dmytryk, USA
 •     Tromba (1949) Włochy, RFN
 •     The Greates Show on Earth (1952) reż. Cecil B. de Mille’s
 •     Man on Tightrope (1953) reż.Elia Kazan, USA
 •     Wieczór kuglarzy/Gycklarnas afton (1953) reż. Ingmar Bergman, Szwecja
 •     Life is a Circus (1960) reż. Val Guest, Wlk. Brytania
 •     Ring of Fear (1954) reż. J. E. Grant, W. A. Wellman, USA
 •     Wielki Cyrk /3 Ring Circus (1954) reż. Joseph Pevney, USA
 •     La Strada (1954) reż. Federico Fellini, Włochy
 •     Trapez (1956) reż Carol Reed, USA
 •     Circus of Horrors (1960) reż. Sidney Hayers, Wlk. Brytania
 •     Świat Cyrku /Circus world (1964) reż. Henry Hathaway, USA, Hiszpania
 •     Artyści pod kopułą cyrku: bezradni /Die Artisten in der Zirkuskuppel: Ratlos (1968) reż. Alexander Kluge, RFN
 •     Klauni /The Clowns (1970) reż. Federico Fellini, Francja, Włochy, RFN
 •     Aria dla Atlety (1979) reż. Filip Bajon, Polska
 •     Niebo nad Berlinem / Der Himmel uber Berlin (1987) reż. Wim Wenders, Francja, RFN
 •     Woda dla słoni /Water for Elephants (2011) reż. Francis Lawrence, USA
 •     Hiszpański cyrk /Balada triste de trompeta (2010) reż. Alex de la Iglesia, Francja, Hiszpania
 •     Człowiek na linie /Man on Wire (2008) reż. James Marsh, USA, Wlk. Brytania
 •     Cyrk Motyli /Buterfly Circus (2009) reż. Joshua Weigel, USA
 •     Niesamowita Trójka (1925) reż. Tod Browning, USA
 •     Demon cyrku /The Unknown (1927) reż. Tod Browning, USA
 •     Nocny przypływ /Night Tide (1961) reż.Curtis Harrington USA
 •     Człowiek słoń / The Elephant Man (1980) reż. David Lynch, USA
 •     Święta krew/ Santa sangre (1989) reż. Alejandro Jodorowsky, Meksyk, Włochy
 •     Big Top Pee-wee/ Pee-wee Herman w cyrku (1988) reż. Randal Kleiser
 •     Cirque du Soleil: Droga przez życie/ Cirque du Soleil: Journey of Man (2000) reż. Keith Melton
 •     Cirque du Soleil: Dalekie światy (2012) reż. Andrew Adamson
 •     Karnawał dusz /Carnival of souls (1962) reż. Herk Harvey, USA
 •     Siedem wcieleń Doktora Lao/ 7 Faces of Dr. Lao (1964) reż.George Pal, USA
 •     The Jim Rose Sideshow (1993)
 •     Circus of Fear (1966) reż. John Llewellyn Moxey, Wlk. Brytania, RFN
 •     Lunapark/ The Funhouse (1981) reż. Tobe Hooper, USA
 •     Berserk (1967) reż. Jim O’Connolly, Wlk. Brytania
 •     Wagabunda / Roustabout (1964) reż. John Rich, USA
 •     Coś paskudnego tu nadchodzi / Something Wicked This Way Comes (1983) reż. Jack Clayton
 •     Alegria (1998) reż. Franco Dragone, Kanada
 •     Angel de fuego (1992) Meksyk
 •     Zaślepieni/ The Fantasticks (1995) reż Michael Ritchie, USA
 •     The Fat Man (1951) reż. William Castle, USA
 •     The First Circus (1921), USA scenariusz Herbert M. Dawley
 •     Pierwszy Maja/ The first of May (1999) reż. Paul Sirmons, USA
 •     Viva Maria (1965) reż. Louis Malle, Francja, Włochy
 •     W obecności klowna / Larmar och gor sig till (1997) reż. Ingmar Bergman, Dania, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Włochy
 •     Z życia marionetek/ Aus dem Leben der Marionetten (1980) reż. Ingmar Bergam, Szwecja, RFN
 •     Fanny i Aleksander/ Fanny och Alexander (1982) reż. Ingmar Bergman, Francja, Szwecja, RFN
 •     Nadworny błazen / The Court Jester (1955) reż. Melvin Frank, Norman Panama, USA
 •     Błazen I królowa/ Sasek a kralovna (1987) reż. Vera Chytilova, Czechosłowacja
 •     Błazen purymowy/ Purimszpiller (1937) reż. Jan Nowina-Przybylski, Joseph Green, Polska
 •     Śpiewający błazen/ The Singing Fool (1928) reż. Lloyd Bacon, USA
 •     Wielki Zegfield/ The Great Ziegfeld (1936) reż. Robert Z. Leonard, USA
 •     Karnawał w Teksasie/ Texas Carnival (1951) reż. Charles Walters, USA
 •     Lunaparkowa opowieść/ Carnival Story (1954) reż. Kurt Neumann, USA, RFN
 •     Carnival time (1936) reż. Milton Schwarzwald, USA
 •     The Carnival Dance (1894) reż. William K. L. Dickson, USA

SERIALE

 •     Circus Humberto (1988)
 •     Carnival 2003-2005 HBO

FILMY DOKUMENTALNE

 • Ludzie w drodze (1960) reż. Kazimierz Karabasz, Polska
 • Być (1967) Marian Marzyński, Polska
 • Cyrk ze złamanym sercem (2009) reż. Marek Tomasz Pawłowski, Polska
 • Fredi, artysta cyrkowy (2010) reż. Artur Wierzbicki, Polska
 • Między niebem a ziemią / Between heaven & earth (2007) reż. Frank van den Engel\
 • Karnawał żywiecki (1973)reż Andrzej Wasylewski , Polska
 • Inside: Rio Carnaval (2007) reż. Pjilip Day, USA
 • Carnival in Munich (1956) scenar. Sloan NIbley, USA
 • Circus Baobab (2001) reż. Laurent Chevallier, Francja dostęp na: http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/5065/Circus-Baobab
 • Cyrk skłotersów / The squatters circus (2005) reż. Juliet D. Golden, Polska, USA, dostęp na: https://vimeo.com/78371294 
 • Circus (2009) reż. Ruben Broehuis, Holandia, dostęp na: http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/2860/Circus
 • Cyclown Circus (2008) reż. Dimitris Sfiris, Grecja, dostęp na: http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/11382/Cyclown-Circus
 • The Escape Artists (2004) reż. Rachel Rusinek, Izrael, dostęp na: http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/9496/The-Escape-Artists
 • Harlekin (2010) reż. Matteo Gariglio, Szwajcaria, dostęp na: http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/9260/HARLEKIN
 • Stanley Sprocket’s 101 Ways to Make a World Tour (2008), reż. Erik Zavala, Meksyk, dostęp na: http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/4250/Stanley-Sprocket-s-101-Ways-to-Make-a-World-Tour P { margin-bottom: 0.21cm; }
 • An bout de l’Arc-En-Ciel! (1997)reż. Nasser-Eddine Benalia, Francja, dostęp na: http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/1099/Au-bout-de-l-Arc-En-Ciel——
 • Pindodrama – The True Story of the Seven Dwarves (2008) reż. Roberto Berliner Lula Queiroga and Leo Crivellare, Brazylia, dostęp na: http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/1788/Pindorama—The-True-Story-Of-the-Seven-Dwarves
 • High, Fast & Wonderful (2003) reż. Maryanne Galvin, USA, dostęp na: http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/3286/High–Fast—Wonderful
 • Rythmic Uprising (2010) reż. Benjamin Watkins, USA, dostęp na: http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/11336/Rhythmic-Uprising
 • From Palestine with Love (2010) reż. Camilla Magid & Mahassen Naser Eldin, Dania, dostęp na: http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/9703/From-Palestine-with-Love
 • On the rope (2009) reż. Wahid El Moutanna, Maroko, dostęp na: http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/9002/On-the-Rope
 • Joe Goes to Serbia (2008) reż. Sonja Blagojevic, Serbia, dostęp na: http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/9978/Joe-Goes-To-Serbia
 • The Seeds of the Stones (2008) reż. Octavi Royo, Hiszpania, dostęp na: http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/4445/The-Seeds-of-the-Stones
 • La Longueur et la Largeur du Ciel (1999) reż, Dominique Margot, Francja, dostęp na: http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/2812/La-Longueur-et-la-Largeur-du-Ciel
 • The Great Indian School Show (2005) reż Avinash Deshpande, Indie, dostęp na: http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/245/The-Great-Indian-School-Show
 • The clown family (2003) reż. Natalia Gugueva, Rosja, dostęp na: http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/9988/THE-CLOWN-FAMILY
 • Circus Post, dostęp na: http://www.cryingoutloud.org/project/circus-post-2/
 • Licedei (2003) reż. Mariusz Grzegorzek, Polska

do góry

SZTUKI WIZUALNE

 • Jean Clair, The Great Parade. Portrait of the Artist as Clown, (kat. wyst.) Yale
 • University Press , London 2004.
 • Maik Schlüter, Cindy Sherman. Clowns, Hannover 2004.
 • Projekt fotograficzny, Rafał Milach http://www.swiatobrazu.pl/rafal-milach-uprawiam-fotografie-dokumentalna-z-pogranicza-portretu-pejzazu-i-reportazu-16661.html,2
 • Jan Styczyński, Ludzie Areny, Interpress, Warszawa, 1975. (album fotograficzny)
 • Maciej Byliniak, Cyrk, Muzeum Plakatu w Wilanowie – Oddział Muzeum Narodowego, Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa 2012.
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe, Zbiory zdjęć cyrkowych, dostęp na: http://www.audiovis.nac.gov.pl/haslo/518/
 • Irena Kalicka, cykl fotografii Trickster, dostęp na: http://irenka86.blogspot.com/p/blog-page.html
 • The Great Parade. Portrait of the Artist as Clown, Yale University Press, 2004.

do góry

O KEJOSIE

 • Jean Clair, The Great Parade. Portrait of the Artist as Clown, (kat. wyst.) Yale

do góry