Drukowanie

Minęło 10 lat od momentu kiedy pierwsi zapaleńcy podjęli kroki w celu nobilitacji cyrku w Polsce. W roku 2005 grupa pasjonatów, zajmujących się cyrkiem, żonglerką i przedstawieniami ulicznymi zorganizowała pierwszy w Polsce Festiwal Nowego Cyrku i Teatru we Wrocławiu (2004 Stowarzyszenie Kejos The-at-er, 2005 Środkowoeuropejskie Spotkania Teatralno Cyrkowe). Ze względu na brak innych danych przyjmuję tę datę za początek rozwoju nowego cyrku w Polsce.

Ten Przewodnik jest próbą podsumowania dekady i zgromadzenia informacji na temat aktualnego krajobrazu polskiego nowoczesnego cyrku i sztuki ulicznej. Publikacja ta jest poszerzona o inicjatywy z dziedziny sztuki plenerowej i w przestrzeni publicznej, (niekoniecznie identyfikujące się z cyrkiem ale często prezentujące tę sztukę w ramach swojej działalności) oraz niektóre inicjatywy komercyjne i z okręgu cyrku tradycyjnego.

W przewodniku zostały zamieszczone wszystkie zgłoszone inicjatywy i projekty z nadesłanymi tekstami jak i znane mi inicjatywy, których źródłem były informacje znalezione w internecie. Redaktorzy nie podejmowali próby oceny projektów, lecz zakwalifikowali je do poszczególnych działów:

 • Teoria:
 • .Wstępne słowa
 • .Konferencja Nowy Cyrk i Sztuka w Przestrzenie Publicznej
 • .Cyrk jako sztuka i przedmiot badań
 • .Circostrada Network
 • .Mapa Nowego Cyrku i Sztuki Plenerowej w Polsce
 • Praktyka:
 • .01 edukacja
 • .02 projekty artystyczne
 • .03 inspirowane cyrkiem
 • .04 Agencje artystyczne
 • .05 Festiwale
Logo Konferencja online
 1. Projekt zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 2. Publikacja została wydana przy współpracy z Circostrada Network

Pobierz Przewodnik