Blog

Ad - OFCA 2017
Tu byliśmy !
... więcejmniej

5 dni temu  ·  

Kejos The-At-Er udostępnił(a) Amazing Humans: Making children smile again użytkownika BBC Three. ... więcejmniej

6 dni temu  ·  

Dzieci ! bawic sie w cyrk ? ... więcejmniej

2 tygodni temu  ·  

Już nie długo! zapraszamy! ... więcejmniej

3 tygodni temu  ·  

Świetne zdjęcia z Carnaval Sztukmistrzów 2017 i równierz z naszej premiery Miasto, którego nie było / premiera / Kolektyw Kejos. Dziękujemy widzom za gorące przyjęcie! Tych, którzy jeszcze nie widzieli spektaklu, zapraszamy na Festiwal OFCA 2017! do Oleśnicy! ... więcejmniej

3 tygodni temu  ·  

Kejos The-At-Er udostępnił(a) wydarzenie użytkownika Festiwal Ognia. ... więcejmniej

XII Ogólnopolski Festiwal Ognia i Kuglarstwa w Ostródzie

Sierpień 15, 2017, 3:00pm - Sierpień 20, 2017, 7:00am

↓ ENGLISH VERSION BELOW ↓ W tym roku mamy zaszczyt zaprosić Was na kolejną XII edycje Festiwalu Ognia w Ostródzie. W dniach 15-20.08 stworzymy dla Was miejsce pełne niezapomnianych wrażeń, występów, warsztatów, konkurencji oraz gier; będziecie mieli okazje zaprezentować swoje umiejętności m.in. na „Fire Space” – scenie pełnej ognia otwartej dla uczestników; Finale, największym ogniowym spektaklu w Europie, który tworzycie Wy! W między czasie dostępna będzie dla was pełna gama zajęć(warsztatów) z przeróżnych dziedzin tańca z ogniem lub bez, akrobatyki (także powietrznej), teatru, improwizacji, żonglerki, animacji czy standardowe okupowanie materaców przeznaczonych teoretycznie do treningu, no ale przecież kogo to obchodzi, zadowolą nawet najbardziej znudzonego żonglera. Niezależnie od płci, wieku, poziomu umiejętności czy nawet pola zainteresowań gwarantujemy mnóstwo sposobów ciekawego spędzania czasu – nie będziecie się nudzić! Informacja dla osób, które nigdy nie były na Festiwalu Ognia: Festiwal odbywa się na terenie Gimnazjum nr 2 i hali sportowej OCSiR w Ostródzie. Do naszej dyspozycji są 2 hale sportowe, boisko i parking przed szkołą, a uczestnicy mogą się ulokować na korytarzach szkolnych (pamiętajcie o karimacie i śpiworze!). Korzystanie z zaplecza sanitarnego (toalety i prysznice) jest wliczone w cenę biletu i wręcz zalecane. Wszystkie warsztaty, dyskusje, występy i inne atrakcje wszelkiej maści i treści także wliczone są w cenę biletu. Dostępne będą czajniki i gniazdka, żeby każdy mógł podładować „swój sprzęt” i zrobić chińską zupkę. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przekazania przy rejestracji pisemnego zezwolenia od rodziców/opiekunów - treść zezwolenia podamy później. Więcej info na naszej stronie: www.firefest.pl/ Do zobaczenia w Ostródzie! This year, we have the honour to invite you to the 12th jubilee of the Festiwal Ognia I Kuglarstwa. Between 15th august and 20th we’ll create for you unique space full of unforgettable impressions, performances, workshops, competition and games; you’ll be able to present yourselves inter alia on "Fire Space" - a stage full of fire open for all the participants; Fireshow Final Spectacle, the biggest fire show in Europe created together with You! In the meantime You can try yourself in all fields of fireshow and flow arts, acrobatics (also aerials), theatre, improvisation, juggling, animation or standard occupying mattresses which are supposed to be used for training, but who cares, will pamper even the most bored jugglers. It doesn’t matter, how old are you, what’s your gender, how good are your skills or even what do you like to do in your free time – we offer you all sorts of spending your time in a fun way! Information for people, who have never been to our Fire Festival: The festival takes place in "Gimnazjum nr.2" and sports hall "OCSiR" in Ostróda. There will be 2 sport halls and field in front of the school, the participants will sleep in the school corridors (remember about sleeping mats and bags). Facilities such as toilets and showers are included in your ticket. Be so kind and use them. All the workshops, discussions, performances and other attractions are also included in the ticket; No hidden costs! Contacts and electric kettles will be provided, so all of You can charge your electrical equipment and prepare delicious instant soups for breakfast/lunch/dinner. Underage jugglers are asked to bring written permission signed by their parents/legal guardians - please, contact us for the example. Checkout our website for more informations: www.firefest.pl/ See you in Ostróda! My, niżej podpisani ……….………………………………..……., jako rodzice/opiekunowie * ……………………………………… urodzonego w dniu ……….…………………………., wyrażamy niniejszym zgodę, by nasz(a) córka/syn* podopieczna/podopieczny* brał(a) udział w występach fireshow podczas XII Ogólnopolskiego Festiwalu Ognia i Kuglarstwa w Ostródzie. Występy odbywają się jedynie w miejscach wyznaczonych przez organizatorów oraz zgodnie z wytycznymi instruktorów. Jednocześnie oświadczamy, iż jest nam wiadomym, na czym polegają występy fireshow, treningi i warsztaty, oraz zapoznaliśmy się z programem i regulaminem XII Ogólnopolskiego Festiwalu Ognia i Kuglarstwa w Ostródzie oraz w pełni go akceptujemy. Oświadczamy dodatkowo, że mamy świadomość, iż uczestnictwo w występach fireshow, treningach oraz warsztatach obarczone jest ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, tj. potłuczeń, otarć, poparzeń itp., a wszystkie mogące zaistnieć wypadki, mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia zdrowia i ciała. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na ponoszenie takiego ryzyka przez naszą córkę/syna/podopieczną/podopiecznego* i oświadczamy, że w razie zaistnienia wypadku, gdzie ofiarą będzie nasza córka/syn* podopieczna/podopieczny*, nie będziemy wnosić roszczeń odszkodowawczych, ani wnosić o zastosowanie jakichkolwiek konsekwencji prawnych wobec organizatorów XII Ogólnopolskiego Festiwalu Ognia i Kuglarstwa w Ostródzie. ......................................... data i podpis * niepotrzebne skreślić

3 tygodni temu  ·  

p3d_add_mono