To CYRK

Projekt TO CYRK

Cyrk w teatrze Kantora pojawia się nie tylko wprost, (jak chociażby tytuł przedstawienia z 1957 roku) ale jest motywem przenikającym całą jego twórczość teatralną. Kantor nazywa swój teatr “budą jarmarczną” a za wzór aktora stawia właśnie podejrzanego cyrkowca.

Projekt “TO CYRK” bada relację między myślą twórczą Tadeusza Kantora a współczesną sztuką cyrkową i wynikające z niej możliwości tworzenia nowych strategii performatywnych ukierunkowanych na pracę z artystami nowego cyrku. Jego efektem jest pokaz pracy eksperymentalnej oraz powstanie scenariusza spektaklu teatralno cyrkowego.

Projekt TO CYRK realizowany jest przez Jacka Timingeriu dzięki środkom pochodzącym ze stypendium Miasta Wrocławia przy współpracy z kolektywem KEJOS oraz CBK FAMA

“TO CYRK – POKAZ PRACY” – film Film stanowi rejestrację pokazu pracy eksperymentalnej i jest częścią projektu stypendialnego Jacka Timingeriu “TO CYRK” badającego relacje między twórczością Tadeusza Kantora oraz współczesną sztuką cyrkową Prezentujemy w nim luźny zbiór etiud, pomysłów, ćwiczeń i działań scenicznych. Daje on wgląd w jeden z etapów pracy nad własnym językiem scenicznym, w którym zmagamy się z mroczną materią teatralno cyrkową i wchodzimy w nierówną, artystyczną dyskusję z mistrzem Kantorem.

TWÓRCY FILMU

Reżyseria i prowadzenie: Jacek Timingeriu

Występują: Marta Kuczyńska Zuzanna Nir Adam Banach Youri Gregoire Jacek Timingeriu

Zdjęcia, montaż: Justyna Szyszło Magnestres

Film zrealizowany jest ze środków pochodzących ze stypendium Miasta Wrocławia.